Άνθρωποι

Πρώτα τους γνωρίζεις. Μετά ζητάς ευγενικά μία φωτογραφία.