Άρτος και θεάματα

Ο κόσμος είναι υπέροχος. Για διάφορους λόγους.